Vyšetření skrytého krvácení ve stolici

Provádíme vyšetření na přítomnost specifického lidského hemoglobinu (krevního barviva) ve stolici, které napomáhá odhalení časných stádií nádorů tlustého střeva a konečníku. Samotné vyšetření je oproti dřívějším testům výrazně jednodušší. Odběrová zkumavka je uzavřený systém zabraňující potřísnění odebraným materiálem. Nyní stačí odběr vzorku z jedné stolice, vzhledem k citlivosti testu k lidskému hemoglobinu není třeba držet zvláštní dietu. Výsledek vyšetření Vám v ordinaci sdělíme během několika minut.  Čím dříve je zachyceno časné stádium nádoru, tím větší jsou možnosti léčby a snižuje se úmrtnost na toto onemocnění.  Nárok na provedení tohoto testu hrazeného pojišťovnou máte od 50 do 54 let 1x ročně, od 55 let každé 2 roky. Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření:

V ordinaci obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě před i po provedení testu. Po vykonání testu nutné přinést do 4 dnů, tzn. provedete-li v pondělí, do pátku nutné dodat zpět.