Vyšetření  HbA1c (glykovaný hemoglobin)

U nemocných s cukrovkou dochází při zvýšené hladině krevního cukru (hyperglykémii) k vazbě glukózy na bílkoviny. Míra glykace, tj. množství glukózy navázané na hemoglobin, odráží průměrnou hladinu krevního cukru v období cca 3 měsíců před odběrem krevního vzorku. Standardním měřením glykémie, které probíhá většinou nalačno nebo 1-2 hod po jídle, zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi, avšak tento stav se dá ovlivnit (např. nárazovou dietou). Naproti tomu HbA1c, vzhledem k tomu, že ukazuje hladinu glykémie zpět až za 3 měsíce, „obelstít“ nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy. HbA1c je proto považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky!