Przychodnia lekarza rodzinnego MUDr. Eduard Rozmanitt

Pracuję jako lekarz dla dorosłych w Czeskim Cieszynie od roku 1989. Od marca 1993 pracuję w swojej prywatnej ordynacji na ul. Hrabinska 4. W pracy pomaga mi doświadczona pielęgniarka pani Renata Šrubařová. Jestem członkiem Izby Lekarskiej, Towarzystwa J.E. Purkyne, oraz lektorem specjalizacji medycyny ogólnej. Jesteśmy certyfikowaną jednostką spełniającą wszystkie wymogi akredytacji wg Ministerstwa Zdrowia. Oferujemy opiekę zdrowotną refundowaną przez ubezpieczalnie zdrowotne, rozszerzoną o dodatkowe usługi.

Przeprowadzamy badania EKG, badania poziomu glukozy glukometrem, glikolyzowanej hemoglobiny, badania INR, badania CRP, badania ciśnienia krwi metodą Holtera (AMTK), drobne zabiegi chirurgiczne, aplikacje kroplówek, podstawowe badania sonograficzne jamy brzusznej oraz leczenie ultradzwiękiem i elektroterapią.

Zapewniamy opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy różnym zakładom pracy, szkołom, Urzędowi Celnemu, Diakonii Śląskiej itd..