Ambulantní 24 hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM, Holter TK)

Metoda umožňující posoudit hodnoty krevního tlaku po celých 24 hodin v běžných „domácích“ podmínkách.  Tato metoda umožňuje zpřesnit diagnostiku a  terapii   „ušít na míru“ pro konkrétního pacienta. Zjištěné hodnoty při této monitoraci  lépe  předpovídají závažnost hypertenze, než běžné vyšetření krevního tlaku v ambulanci. Metoda měření účinně eliminuje i tzv. syndrom bílého pláště (který je vyvolaný stresem z přítomnosti zdravotníka), a kdy hodnoty naměřené v ordinaci neodpovídají skutečnosti, ale jsou ovlivněny psychikou pacienta.

Průběh vyšetření:   

Manžeta k měření krevního tlaku je připevněna na paži pacienta a spojena hadičkou k malému přístroji, který pacient nosí na pásku nebo na „kšandě“ přes rameno. Přístroj sám měří krevní tlak v pravidelných 30 minutových intervalech přes den a v 60 minutových intervalech v noci.  Výsledek je následně zpracován počítačem.

Při nafouknutí manžety je nutné na chvilku přerušit fyzickou aktivitu horních končetin a povolit a svěsit paži. Při nepohybující se paži přístroj s větší pravděpodobností provede pouze jedno přesné měření bez nutnosti opakování nafouknutí. Opakující se nafukování a měření svědčí pro nejistotu přístroje zda naměřená hodnota je přesná.

Vyšetření s sebou přináší nepohodlí v souvislosti s nutností nošení pažní nafukovatelné manžety tlakoměru po celou dobu měření. Nafouknutí manžety mohou někteří pacienti vnímat bolestivě, či nepříjemně. Dalším problémem může být zhoršení kvality spánku, kdy můžete být nafukující se manžetou a mírným hlukem přístroje buzeni. Pokud vyšetření vnímáte skutečně nepříjemně, je třeba na tuto skutečnost upozornit při konečném hodnocení výsledků. Nepříjemné pocity totiž zvyšují hodnoty krevního tlaku a naměřené hodnoty budou nejspíše vyšší, než by odpovídalo skutečnému krevnímu tlaku. V krajním případě si můžete manžetu sundat, čímž ale většinou vyšetření nedokončíte.